This site is currently only available in Dutch...
Click here for more information (in English).

Home

  

Wegwijzer

De basis voor deze website is het boek Mental Design. Wil je meer weten over de inhoud van het boek? Kijk dan op de tab 'Over het boek'.
In het boek vind je (per hoofdstuk) verwijzingen met een i  naar deze website. Klik op een tegel van het betreffende hoofdstuk. Beweeg vervolgens over het  i  symbool met de cursor. Het betreffende paginanummer in het boek verschijnt.

Illustratie omslag: Paul Levels
Hogeschool voor de kunsten Utrecht (HKU)
Games & interaction
Game design and development

Omgaan met goede ideeën

Mental design wil je aansporen goede ideeën te herkennen, en te borgen. Ons brein heeft moeite positieve en gezonde gedachten te herkennen. In ons geheugen blijft het negatieve veel makkelijker hangen. Op de prachtige Nederlandse site www.synoniemen.net zie je grafisch weergegeven waarmee het woord 'idee' taalkundig en begripsmatig verbonden is. Hieronder staat een afbeelding van die verbindingen.

 

 

 

Het omgaan met goede ideeën is een kunst op zich. Mentale ontdekkingen en inzichten koesteren is een onderdeel van die kunst. In deze beroemde TED lezing geeft Elisabeth Gilbert haar persoonlijke visie op het omgaan met ingevingen, gevoelens en ervaringen die 'voorbij komen'. Elisabeth Gilbert schreef - onder andere - het boek 'Eten, bidden en beminnen'.

 

 

 

 

Cover tekst

 

Wil je net zo goed voor je geest zorgen, zoals je goed voor je lichaam zorgt door gezond te eten? Op mentaal gebied is aandacht voor kwaliteit van leven minstens zo belangrijk.

In dit boek leer je hoe je kunt werken aan een actief mentaal energiebeleid. Wat versterkt je energie? Wat kost energie? Mentale energielekken zijn daarbij een groot probleem. Deze lekken wil je ontdekken en stoppen. Een goede remedie daarvoor is het ontwikkelen van een krachtige mentale hygiëne.

Wat geeft daadwerkelijk veerkracht? Hoe bouw je energiebronnen op? Hoe kun je tevredenheid laten toenemen?
De positieve psychologie biedt hiervoor praktische handvatten.

Door mental design word je een betere kapitein op je eigen schip dat mens heet, met al haar gevoelens en emoties. Het leert je je volle aandacht te richten op je voelen, je denken en je gewoonten.
De horizon hierbij is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de menselijke geest, van je binnenwereld.

Mentaal had de naam ‘soft’ te zijn. Maar het blijkt keihard te zijn in de binnenkant van je brein. Je ontdekt hoe de black box van je geest te betreden en de werking van je hersenen actief te betrekken in je persoonlijke ontwikkeling.

 

-  Een interactief boek; informatief en toegankelijk.

-  www.mentaldesign.net, website voor verdieping,wetenschappelijke onderbouwing, laatste ontwikkelingen en video’s.

 

Adwin Konsten is psycholoog

Mentale hygiëne 2.0

Hoe ontdek je goede ideeën?  Waar komen ze vandaan? Kennis met elkaar delen op mentaal gebied is van het grootste belang. Want het gaat hier om stabiliteit en gezondheid in de kern van je leven - je gevoel, je gedachten en je gedrag -. Mensen en vakgebieden met elkaar verbinden levert de meest onverwachte - en mooie - ontdekkingen op. We kennen de wetten van hygiëne op lichamelijk gebied. We passen die hygiëne dagelijks toe bij het voedsel dat we eten. In het boek mental design leer je hoe je de systematiek van lichamelijke hygiëne kunt vertalen naar mentale hygiëne. Mentale hygiëne 2.0 is het 'next level' daarvan. Verbinden, dat is de betekenis van 2.0 (connected learning). Het gebruik van internet is een belangrijk medium om mentale hygiëne 2.0 vorm te geven. Online kun je je verbinden met de goede ideeen van andere mensen. Je zoekt zelf een tijdstip uit om dat te doen. Je zoomt in op precies die onderwerpen die je interesseren. Zo gebruik je technologie om jezelf te ontwikkelen.

In de lezing die nu volgt vertelt Steven Johnson hoe het verbinden van goede ideeen de levens van kinderen kan redden. Hij geeft ook aan hoe belangrijk het is de juiste vragen te stellen: Wat is in je omgeving al aanwezig wat je direct kunt gebruiken? Welke bronnen bestaan al? En hoe kun je die samen beter gebruiken? Ook op mentaal gebied blijven dit elementaire vragen.

 

Vertrouwen in creativiteit

Het boek Mental Design bespreekt de methode van Kaizen als middel om kleine stappen te zetten in zelfmanagement en persoonlijke ontwikkeling. In deze TED lezing spreekt David Kelly (de oprichter van IDEO) over het ontwikkelen van vertrouwen in creativiteit. Hij maakt de verbinding tussen toegepaste gedragswetenschappen, design en vertrouwen. Via microstappen naar macrodoelen.

Word Cloud

In het boek Mental Design krijg je het advies een breed scala aan mentale methoden en technieken te ontwikkelen. Een belangrijke suggestie is het ontwikkelen van goede eigenschappen als antwoord op energielekken, negatieve emoties en cynisme. Ook krijg je tips hoe je dat concreet aan kunt pakken. In deze Wordcloud vind je de deugden van de positieve psychologie (Seligman) samen met verschillende nobele eigenschappen die Marcus Aurelius benoemt in zijn eigen Mental Manual: "Persoonlijke Notities'. Goede eigenschappen ontwikkelen is niet eenvoudig. Ernaar gaan handelen is wel zeer de moeite waard.