This site is currently only available in Dutch...
Click here for more information (in English).

Hoofdstuk 2

Energielekken en mentale hygiëne

Te vinden op pagina: 22

Lekken en levensloop

De mens verandert voortdurend tijdens zijn/haar leven. Psycholoog Wim Zwanikken schreef een boek over de levensloop. Dit boek gaat zeker niet alleen over energielekken, maar geeft wel een mooi beeld van menselijke diversiteit gedurende de verschillende levensfasen.

' Gedurende de menselijke levensloop heeft de psychologische tijd vele vormen en gedaanten. Heden, verleden en toekomst, haast en verveling, depressie en vreugde, arbeid en inspanning kennen alle hun bijbehorende tijdsvormen. De mens doet iets met tijd; de tijd doet ook steeds iets met de mens. Op zoek naar de betekenis van zijn levensloop stuit de mens zowel op zijn afkomst waar hem het leven is geschonken als op zijn bestemming waar voltooiing tevens het einde betekent. '

Het boek op bol.com

Te vinden op pagina: 36

Isaac Ray

“Mental hygiene is the art to preserve the mind against incidents and influences which would inhibit or destroy its energy, quality or development”

Isaac Ray schreef in 1863 het boek Mental Hygiene. Hij was een Amerikaans psychiater en een van de oprichters van het vakgebied forensische psychiatrie. Klik op deze link voor meer informatie over zijn leven en werk: Isaac Ray op Wikipedia

Te vinden op pagina: 39

Slaaphygiëne

Een goede nachtrust is erg belangrijk voor onze mentale weerstand en onze energie. Via deze link vindt je meer informatie over slaapproblemen. In dit artikel van psychologe Maria Popova wordt het boek Dreamland besproken. Een interessant artikel met highlights uit het boek. Dreamland is inmiddels in het Nederlands vertaald. De titel is Slaap lekker. (Maven Publishing). In de illustratie hierboven zien we hoe slaapproblemen naast mentale ook lichamelijke gevolgen hebben.

 

 

 

Te vinden op pagina: 25

Welke verwachtingen heb jij

Te vinden op pagina: 38

Hygiëne

In mentaal beleid kun je de keuze maken bewust te werken aan mentale hygiëne.  Bij lichamelijke hygiëne duurde het soms tientallen jaren voordat ontdekkingen ook echt in de praktijk werden toegepast. Hier kun je meer lezen over het belang van lichamelijke hygiëne (bij kraamvrouwenkoorts) aan de hand van de geschiedenis rondom Ignaz Semmelweis: Wikipedia over Ignaz Semmelweis.