This site is currently only available in Dutch...
Click here for more information (in English).

Hoofdstuk 3

Bouw aan je energiebronnen

Te vinden op pagina: 58

Gelukkig zijn kun je leren

In het boek Gelukkig zijn kun je leren van Martin Seligman schrijft hij over positieve eigenschappen die bijdragen aan een toename van geluk.

Hoe bereiken we deze nobele eigenschappen? Welke competenties zijn daarvoor nodig? Welke gewoontes kunnen we bevorderen? Seligman beschrijft de kerneigenschappen om een zinvol en toegewijd leven te kunnen leiden.

Het boek op bol.com

Te vinden op pagina: 61

Dan Gilbert vraagt 'waarom zijn we gelukkig'.

Te vinden op pagina: 66

World Database of Happiness

Volgens emeritus hoogleraar Ruut Veenhoven is geluk heel subjectief. Zijn World Database of Happiness is dan ook een interessante verzameling van allerlei studies over verschillende vormen van geluk.

 

Te vinden op pagina: 73

Lessen in Geluk

De stichting Lessen in Geluk verzorgt lessen op het gebied van positieve psychologie op scholen. Klik hier om hun website te bezoeken.

Te vinden op pagina: 76

Sarah Kay: Mocht ik een dochter krijgen...

Iets moois beleven; inspiratie opdoen? Kijk naar Sarah Kay.

Te vinden op pagina: 79

Oplossingsgericht management & coaching

Probleemgeoriënteerde managers werken vanuit de vraag: wat gaat er mis, wat werkt niet en hoe komt dat? Oplossingsgerichte managers vragen zich daarentegen af: wat gaat er goed? Wat werkt ondanks de problemen nog wel? De auteur laat zien hoe effectief het is om problemen juist vanuit de oplossingen niet vanuit het probleem zelf te benaderen. Vanuit de basishouding van het oplossingsgerichte denken, krijgt de lezer praktische handvatten aangereikt om sturend leidersschap en ondersteunend coachen zo in balans te brengen dat je als manager optimaal functioneert. Oplossingsgericht management & coaching werpt een frisse blik op bestaande managementmodellen.

Het boek op bol.com

Te vinden op pagina: 59

Brene Brown: De kracht van kwetsbaarheid

Te vinden op pagina: 62

Matthieu Ricard over de gewoontes van geluk

Te vinden op pagina: 73

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie is een voorwaarde om succesvol te kunnen zijn, op je werk en in je privéleven. Lang werd gedacht dat het een aangeboren eigenschap was, maar niets in minder waar.

Het mooie aan emotionele intelligentie is dat het positieve effect ervan veel ruimer is dan voor jezelf alleen. Dit boek helpt je je eigen emotionele intelligentie te vergroten.

Het boek op bol.com

Te vinden op pagina: 74

Dunlosky - Psychological Science in the Public Interest

In Dunlosky - Psychological Science in the Public Interest (pdf) beschrijft Dunlosky 10 verschillende leertechnieken en zet deze uiteen. Onderzocht werd wat de meest effectieve leerstrategie is. Een belangrijk conclusie: ... self-testing, rereading, and scheduling of study play important roles in real-world student achievement.'

Te vinden op pagina: 79

Oplossingsgericht werken

Ruimte gevend design komt voort uit  oplossingsgericht werken en denken (Wat gaat er goed; wat werkt ondanks allerlei problemen nog wel?). Dit is een antwoord op probleemgericht werken en denken (Wat gaat er mis; wat werkt niet?). Voor het eerst zijn psychologen en sociologen gaan onderzoeken wat daadwerkelijk het beste helpt als mensen willen ontwikkelen of veranderen. (Berg 1994; De Shazer 1988, 1991, 1994) Uit dit onderzoek blijkt dat veel moeilijkheden spontaan veranderen, als mensen iets doen dat helpt, waarmee ze vervolgens doorgaan. Veel oplossingsvermogen blijkt tevens te zitten in: ‘Doe iets anders’. De opzienbarende ontdekking die de onderzoeker en therapeut Steve De Shazer deed was de volgende: Dat je de ‘werkelijkheid’ van een probleem kunt veranderen door met mensen in het geheel niet over dit probleem te praten, maar louter en alleen over wat ze anders willen en hoe precies ze zich een betere toestand voorstellen. Mensen begonnen zo een ‘werkelijkheid’ van mogelijkheden en oplossingen te zien, en motiveerden zichzelf al pratend tot nuttige stappen. Het onderzoek van De Shazer kwam neer op het zoeken naar de meest effectieve vragen om iemands aandacht op ‘de werkelijkheid’ van oplossingen te richten. In die zin is dit een toepassing van de wet van aandacht (zoals je die in het boek mental design tegenkomt).

De Shazer leerde ons bovendien dat mogelijkheden meer ´waar´ worden, op het moment dat we meer details ervan gaan beschrijven. Het helpt wanneer we tijdens het inzetten van mentale beelden en gedachten concrete voorbeelden met voldoende details gebruiken. Gedachten en beelden kunnen daardoor meer gaan ‘leven’. Ze worden ‘echter’.

Ten slotte nog een belangrijk uitgangspunt van oplossingsgericht werken: Veel hulpbronnen die leiden tot mogelijkheden en oplossingen zijn al in de mens zelf aanwezig. Onze hele levensgeschiedenis en de miljoenen gebeurtenissen en belevingen zijn onderdeel van die bronnen. Daarbij is het wel nodig deze hulpbronnen weer opnieuw te vinden en te activeren - we vergeten immers gemakkelijk - .

Te vinden op pagina: 86

Mihaly Csikszentmihalyi over flow