This site is currently only available in Dutch...
Click here for more information (in English).

Over het boek

De 21e eeuw

In het boek Mental Design lees je over het ontwikkelen van levensvaardigheid. Het boek wil je uitnodigen je af te vragen wat er - mentaal en emotioneel - echt toe doet. Je kunt daaraan werken door de richtlijnen van de gedragswetenschappen en de inzet van onderwijskundige inzichten. Het werkt beter die zoektocht naar wat er toe doet niet alleen te willen ondernemen. Filosofen zijn al vaker de voorlopers geweest van de wetenschap. De filosoof Alain de Botton suggereert in een manifest voor The School of Life tien deugden voor de 21e eeuw. (PDF) Hieronder deze deugden, verbonden (in de Nederlandse verklaring) met hoofdgedachten en thema's uit Mental Design.

1. Veerkracht (Resilience): besef dat tegenslagen normaal zijn. Een ervaren kapitein weet dat zijn schip niet alleen in goed weer zal varen. Soms stormt het, en dan is het hard werken. In de kern zijn we sterker dan we denken.  Werk aan de kwaliteit van je denken, voelen en gedrag. En blijf dat doen.
Alain: Keeping going even when things are looking dark; accepting that reversals are normal; remembering that human nature is, in the end, tough. Not frightening others with your fears.

2. Empathie (Empathy): inlevingsvermogen is het vermogen je in een ander te verplaatsen, diens lijden en unieke ervaringen. Het is gekoppeld aan de persoonlijke moed zelf te veranderen. Vergelijk ook de TED lezing van Krista Tippett (Klik op de tegel van hoofdstuk 1).
Alain: The capacity to connect imaginatively with the sufferings and unique experiences of another person. The courage to become someone else and look back at yourself with honesty.

3. Geduld (Patience): zorg voor realistische (kloppende) verwachtingen. Wij mensen hebben de neiging ons geduld te verliezen, omdat we (onbewust) verwachten dat dingen perfect zijn. Cultiveer kalmte. Leer de haast en drukte uit je hoofd te halen.
Alain: We lose our temper because we believe that things should be perfect. We’ve grown so good in some areas (putting men on the moon etc.), we’re ever less able to deal with things that still insist on going wrong; like traffic, government, other people... We should grow calmer and more forgiving by getting more realistic about how things actually tend to go.

4. Opoffering (Sacrifice): ons brein heeft evolutionair bepaalde standaardinstellingen. Ons eigen voordeel zoeken zit in onze natuur. Lukt het deugden te cultiveren? Door het ontwikkelen van nobele eigenschappen overstijgen we die standaard instellingen – uit liefde voor iemand andres, een ideaal of door persoonlijke overtuigingen -. 
Alain: We’re hardwired to seek our own advantage but also have a miraculous ability, very occasionally, to forego our own satisfactions in the name of someone or something else. We won’t ever manage to raise a family, love someone else or save the planet if we don’t keep up with the art of sacrifice.

5. Beleefdheid (Politeness): Omgangsvormen zijn een vorm van beschaving. Met alleen maar ‘eerlijk’ zijn (al je gedachten ‘zomaar’ in woorden uiten) komen we er niet. Beleefd en tolerant zijn is niet ‘nep’, maar beschaafd. Die beschaving ontwikkelen heeft zin op twee terreinen: in de buitenwereld in je gedrag naar anderen, en in je binnenwereld - de zorgvuldigheid waarmee je met jezelf omgaat -.
Alain: Politeness has a bad name. We often assume it’s about being ‘fake’ (which is meant to be bad) as opposed to ‘really ourselves’ (which is meant to be good). However, given what we’re really like deep down, we should spare others too much exposure to our deeper selves. We need to learn manners, which aren’t evil - they are the necessary internal rules of civilisation. Politeness is very linked to tolerance, the capacity to live alongside people whom one will never agree with, but at the same time, can’t avoid.

6. Humor (Humour): humor is een vast onderdeel van wijsheid. Het biedt een ander - verrassend - perspectief, en heeft de kracht je uit een mentale beklemming te halen. Humor is een ruimtegevende emotie.
Alain: Seeing the funny sides of situations and of oneself doesn’t sound very serious, but it is integral to wisdom, because it’s a sign that one is able to put a benevolent finger on the gap between what we want to happen and what life can actually provide; what we dream of being and what we actually are, what we hope other people will be like and what they are actually like. Like anger, humour springs from disappointment, but it’s disappointment optimally channelled. It’s one of the best things we can do with our sadness.

7. Zelfbewustzijn (Self-awareness): leer jezelf beter kennen. Werk aan een handleiding, een ‘Mental Manual’ voor jezelf en streef naar beter (Action research). Ontwikkel inzicht in jezelf. Een toename van inzicht en gelijkmoedigheid kun je merken aan het feit dat je anderen (en omstandigheden) minder ‘de schuld’ geeft.
Alain: To know oneself is to try not to blame others for one’s troubles and moods; to have a sense of what’s going on inside oneself, and what actually belongs to the world.

8. Vergeving (Forgiveness): kunnen loslaten is een kunst, zeker op emotioneel terrein, en helemaal als iets (of iemand) je pijn heeft gedaan. Het is een van de levensvaardigheden die je kan dienen gedurende je levensloop. Vergeven geeft ruimte terug in je eigen hoofd.
Alain: Forgiveness means a long memory of all the times when we wouldn’t have got through life without someone cutting us some slack. It’s recognising that living with others isn’t possible without excusing errors.

9. Hoop (Hope): wij mensen beginnen nog maar net - op de tijdslijn van de evolutie tot nu toe - . Er is geen noodzaak tot pessimisme. Voed je vaardigheid om van perspectief te kunnen veranderen. Dat is het vermogen om zaken van meerdere kanten te bekijken. Spreek daarover met andere mensen om je heen. Je hoeft het niet allemaal alleen te doen.
Alain: The way the world is now is only a pale shadow of what it could one day be. We’re still only at the beginning of history. As you get older, despair becomes far easier, almost reflex (whereas in adolescence, it was still cool and adventurous). Pessimism isn’t necessarily deep, nor optimism shallow.

10. Vertrouwen (Confidence): heb moed en verwar vertrouwen of moed niet met arrogantie. Heb je goede ideeën? Het leven is kort. Deze dag is kostbaar. Ga ervoor en houd je koers vast als je jezelf lange termijn doelen stelt.
Alain: The greatest projects and schemes die for no grander reasons than that we don’t dare. Confidence isn’t arrogance, it’s based on a constant awareness of how short life is and how little we ultimately lose from risking everything

De cirkel van mentaal beleid

 

Mental Design behandelt de toepassing van mentaal beleid. Mentaal beleid focust op een actief mentaal energiebeleid.  

Dat energiebeleid vindt plaats door (1) energielekken aan te pakken, en (2) energiebronnen op te bouwen. Wil je dat effectief – state of the art – kunnen doen? Dan hebben we mentale vaardigheden nodig. Eén mentale vaardigheid is niet genoeg. Ons leven is een complex geheel. Daarom ontwikkelen we (3) mentale diversiteit. Dit bestaat uit meerdere mentale methoden en psychologische technieken, gebaseerd op de nieuwste inzichten. Lezen over technieken die goed werken is niet hetzelfde als ze toepassen. Daarom passen we strategieën uit de onderwijskunde toe. Denk dan aan leerwetten. Dat zijn inzichten en methoden die je in staat stellen om (4) duurzaam te leren en te ontwikkelen. Je kunt dit vergelijken met hoe je Engels hebt leren spreken. In mentaal beleid streef je expliciet naar lange termijn verandering. Veranderen is een proces. Vergelijk het met het proces van (5) een beter kapitein worden op je eigen schip. Je wordt daarbij een supervisor, een toezichthouder op je eigen mentale schip. Combineer dat met de eigenschappen van een mentor.

Dat is de rol waar dit boek je tot wil inspireren. Een beter kapitein en mentor worden in je eigen binnenwereld.

 

Lezersreacties

" een handleiding om zelf een handleiding te maken, die ontbreekt bij onze geboorte "

" een strategische aanpak van persoonlijke verandering "

" een schat aan kennis en inzicht "

" een nieuwe manier om  persoonlijk leiderschap vorm te geven "